Kategoria skanowania

Niemieckie czasy i konwencje

German Times i niemiecki Cümleler

Niemiecki perfekt

W tej lekcji zatytułowanej German Perfekt wykład przedstawimy krótkie informacje o niemieckim czasie perfekt. Wcześniej…

Niemieckie kody nazw

PROSTE ZDANIA PROSTE W JĘZYKU NIEMIECKIM, STRUKTURA ZDANIA NIEMIECKIEGO, KURS TWORZENIA ZDANIA NIEMIECKIEGO

Niemieckie hipotezy negatywne

W tej lekcji zobaczymy zdania przeczące w języku niemieckim. Na przykład zdanie „das ist ein Kind” (to jest dziecko)…