Niemiecki Ogólny test koncepcyjny

1. Które z poniższych słów ma niewłaściwe znaczenie?
2. Które z poniższych słów ma niewłaściwe znaczenie?
3. Które z poniższych słów ma błędny przedimek?
4. Które z poniższych słów ma błędny przedimek?
5. Które z poniższych słów powinno mieć przedimek „umrzeć”?
6. Które z poniższych słów jest „męskie”?
7. Który przedimek jest używany z rzeczownikami w liczbie mnogiej?
8. Które z poniższych słów ma niewłaściwe znaczenie?
9. Która liczba jest błędnie napisana?
Prawa autorskie © almancax