Niemiecki test przedmiotowy czasu teraźniejszego (Prasens).

1. Które z poniższych jest rdzeniem czasownika spielen?
2. Które z poniższych jest rdzeniem czasownika gehen?
3. Które z poniższych jest rdzeniem czasownika trinken?
4. W którym przypadku przyrostki bezokolicznika są podane poprawnie w języku niemieckim?
Jaka jest odmiana 5. czasownika spielen według 1. osoby liczby pojedynczej (I)?
Jaka jest odmiana szóstego czasownika spielen według trzeciej osoby liczby pojedynczej (o)?
Jaka jest odmiana 7. czasownika spielen według 3. osoby liczby mnogiej (oni)?
8. Jaka jest odmiana czasownika reden w drugiej osobie liczby pojedynczej (ty)?
Jaka jest odmiana 9. osoby liczby pojedynczej czasownika arbeiten?
10. Które z poniższych zdań jest trybem rozkazującym czasownika kommen?
11. Jak uzyskać imperatyw czasownika?
12. Który z poniższych czasowników ma błędny bezokolicznik?
13. Podczas dodawania czasów do czasowników, których rdzenie kończą się na jedną z liter -dmnt, między nimi wstawiana jest litera -e. Który z poniższych czasowników nie jest przykładem tych czasowników?
14. Odpowiedz na pytanie 13, aby uzyskać następujące opcje.
Prawa autorskie © almancax