Formy rzeczowników w niemieckim quizie przedmiotowym

1. Które z poniższych może być słowem zarówno w formie mianownika, jak iw formie -i?
2. Które z poniższych jest słowem w przypadku -i?
3. Które z poniższych jest słowem w przypadku -i?
4. Które ze słów 1:Mann 2:Mensch 3:Lehrer 4:Liebe 5:Student 6:Kind ma specjalny status w przypadku rzeczowników?
5. Która z poniższych zmian nie dotyczy formy -i rzeczownika?
6. 1:ein Lehrer 2:die Frau 3:eine Katze 4:das Kind 5:der Bruder 6:der Frau Które ze słów zdecydowanie nie jest -i?
7. Które z poniższych jest słowem w formie -e?
8. Które z poniższych jest słowem w formie -e?
9. Które z poniższych jest słowem w formie -e?
10. Które z poniższych nie występuje w formie -e?
11. Która ze zmian podanych dla formy -e rzeczownika jest błędna?
12. Które z poniższych nie występuje w formie -e?
13. W jakich przypadkach rodzajnik die zamienia się w der?
14. W jakich sytuacjach der article staje się das?
15. Które z przekształceń podanych dla formy -e rzeczownika jest błędne?
16. Który z rzeczowników ma formę zarówno -e, jak i -in?
17. Jak utworzyć formę rzeczowników własnych?

Prawa autorskie © almancax