Test podmiotowy budowy zdań w języku niemieckim - 2

1. W którym przypadku słowa 1:lerne 2:ich 3:Deutsch są ułożone poprawnie, tworząc poprawne zdanie?
2. 1:du 2:heute 3:deutsch 4:lernst w którym przypadku słowa są poprawnie ułożone, aby utworzyć poprawne zdanie?
3. 1:einen 2:Ahmet 3:schreibt 4:Brief w którym przypadku słowa są poprawnie ułożone, aby utworzyć poprawne zdanie?
4. 1:kommen 2:wir 3:heute w którym przypadku poprawnie ułożone słowa tworzą poprawne zdanie?
5. 1:Postbate 2:ein 3:der 4:bringt 5:package w którym przypadku kolejność słów jest poprawna, aby utworzyć poprawne zdanie?
6. W którym przypadku słowa 1:der 2:heute 3:kommt 4:lehrer są poprawnie ułożone, tworząc zdanie?
7. W której opcji zdanie „Ahmet uczy się angielskiego” jest podane poprawnie?

Prawa autorskie © almancax